ΣΧΕΔΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

LEOHOME ΣΧΕΔΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Στο τμήμα LEOHOME ΣΧΕΔΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ σχεδιάζουμε και κοστολογούμε την κατοικία σας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, τις επιθυμίες και προτεραιότητές σας.
Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους αρχιτέκτονες, σχεδιαστές εσωτερικών χώρων, μηχανικούς και επιθεωρητές ποσοτήτων. Συνεργαζόμενοι μαζί σας, μπορούμε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα από άποψη λειτουργικότητας, σχεδιασμού και κόστους.
Με την ολοκλήρωση της μελέτης από εμάς, ανατίθενται σε εξωτερικούς τοπογράφους, μέλη ETEK, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη του έργου μέχρι την τελική έκδοση όλων των αδειών.
Η προκαταρκτική μελέτη διαγωνισμού περιλαμβάνει:
·        Αρχιτεκτονικά σχέδια
·        Χωρομέτρηση
·        Κοστολόγηση
·        Τεχνικές προδιαγραφές
·        Εσωτερική διακόσμηση

Ως εταιρεία και ομάδα, έχουμε πάντα ως στόχο να διαβεβαιώσουμε τους πελάτες μας από την αρχή σχετικά με το κόστος κατασκευής και το τι πρόκειται να συμβεί στη διαδικασία μέχρι τον τελικό σχεδιασμό του σπιτιού.

Πρόταση Κατοικίας LRT.A.P6
Image

Σας παρουσιάζουμε την πρότασή μας για την κατοικία LRT.A.P6
Ωστόσο, σας δίνουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε, να αλλάξετε και να διαμορφώσετε το σπίτι σας με βάση τις δικές σας ανάγκες. Αναλαμβάνουμε σπίτια από ξύλινο και μεταλλικό σκελετό ή σκυρόδεμα. Χτίζουμε στη δική σας γη.
Η τιμή για το σπίτι σας εξαρτάται από τον τελικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Πρόταση Κατοικίας LRT.53
Image

Σας παρουσιάζουμε την πρότασή μας για την κατοικία LRT.53
Ωστόσο, σας δίνουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε, να αλλάξετε και να διαμορφώσετε το σπίτι σας με βάση τις δικές σας ανάγκες. Αναλαμβάνουμε σπίτια από ξύλινο και μεταλλικό σκελετό ή σκυρόδεμα. Χτίζουμε στη δική σας γη.
Η τιμή για το σπίτι σας εξαρτάται από τον τελικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Πρόταση Κατοικίας LSA.49
Image

Σας παρουσιάζουμε την πρότασή μας για την κατοικία LSA.49
Ωστόσο, σας δίνουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε, να αλλάξετε και να διαμορφώσετε το σπίτι σας με βάση τις δικές σας ανάγκες. Αναλαμβάνουμε σπίτια από ξύλινο και μεταλλικό σκελετό ή σκυρόδεμα. Χτίζουμε στη δική σας γη.
Η τιμή για το σπίτι σας εξαρτάται από τον τελικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Πρόταση Κατοικίας LT200.70
Image

Σας παρουσιάζουμε την πρότασή μας για την κατοικία LT200.70
Ωστόσο, σας δίνουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε, να αλλάξετε και να διαμορφώσετε το σπίτι σας με βάση τις δικές σας ανάγκες. Αναλαμβάνουμε σπίτια από ξύλινο και μεταλλικό σκελετό ή σκυρόδεμα. Χτίζουμε στη δική σας γη.
Η τιμή για το σπίτι σας εξαρτάται από τον τελικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Πρόταση Κατοικίας LTA.90
Image

Σας παρουσιάζουμε την πρότασή μας για την κατοικία LTA.90
Ωστόσο, σας δίνουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε, να αλλάξετε και να διαμορφώσετε το σπίτι σας με βάση τις δικές σας ανάγκες. Αναλαμβάνουμε σπίτια από ξύλινο και μεταλλικό σκελετό ή σκυρόδεμα. Χτίζουμε στη δική σας γη.
Η τιμή για το σπίτι σας εξαρτάται από τον τελικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Πρόταση Κατοικίας LT.AR31
Image

Σας παρουσιάζουμε την πρότασή μας για την κατοικία LT.AR31
Ωστόσο, σας δίνουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε, να αλλάξετε και να διαμορφώσετε το σπίτι σας με βάση τις δικές σας ανάγκες. Αναλαμβάνουμε σπίτια από ξύλινο και μεταλλικό σκελετό ή σκυρόδεμα. Χτίζουμε στη δική σας γη.
Η τιμή για το σπίτι σας εξαρτάται από τον τελικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Διεύθυνση: 201 Γωνία Λεωφ. Τσερίου & Σπύρου Κυπριανού,
Στρόβολος, 2407 Λευκωσία, Κύπρος
Αριθμός Τηλεφώνου: +357 70002727
Email: info@leohome.com.cy

  ΣΧΕΔΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Διεύθυνση: 201 Γωνία Λεωφ. Τσερίου & Σπύρου Κυπριανού,
  Στρόβολος, 2407 Λευκωσία, Κύπρος
  Αριθμός Τηλεφώνου: +357 70002727
  Emailinfo@leohome.com.cy